Szczególne rozwiązania dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego.

1.
Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Informacja o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

1. Harmonogram i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Termin główny:
1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Harmonogram konsultacji oraz pracy biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Grzegorzówce od 25.05.2020 r.

Biblioteka

Poniedziałek oraz środa 9:00 – 10:00
Piątek 10:00 – 11:00

Uczniowie klasy VIII – egzamin ósmoklasisty (od 25.05.2020 r.)

j. polski poniedziałek i środa 10:00 – 11:00 oraz piątek 11:00 – 12:00
matematyka wtorek 9:00 – 10:30 oraz czwartek 8:30 – 9:40
j. angielski czwartek 9:45 – 10:45

Uczniowie klas I – VII (od 1.06.2020 r.)

poniedziałek

J. Złamaniec 8:00 – 9:00
G. Jeziorski 9:00 – 10:00
G. Możdżeń oraz M. Pałac 10:00 - 11:00
Ks. M. Fortuna oraz Ks. M. Małek 11:00 – 12:00

Wtorek

Dzień Dziecka

Drogie Dzieci z okazji Waszego święta przyjmijcie od nas życzenia.

Dzień Mamy

Chociaż tak inaczej w tym roku, ale pamiętamy.
Z okazji Dnia Mamy, każdej mamie życzymy wielu radości podczas pełnienia tej najważniejszej w ich życiu roli.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Grzegorzówce
ogłasza zapisy uczniów kl. I-VI do świetlicy szkolnej na rok 2020/2021

Kartę zgłoszenia do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 można pobrać ze strony internetowej (zakładka - świetlica).

Termin zgłaszania dzieci do świetlicy szkolnej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Strony

Subskrybuj Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce RSS