INFORMACJA W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ

ZAJĘCIA SPECJALNE
Od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, i za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

Wytyczne CKE, MEN i GIS w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów

Komunikat MEN, wytyczne CKE, MEN i GIS w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego 2020
Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.;

Opracowany dokument został podzielony na sześć sekcji, w których kolejno przedstawiono m.in.:

Informacja

Informujemy, że w dniu 24 kwietnia 2020 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wydłużające czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 24 maja 2020 roku.
Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zajęcia zdalne zostaną wznowione w dniu 27 kwietnia.

Harmonogram konsultacji w okresie zawieszenia zajęć od 23.03. do 24.05.2020 r.

Konsultacje z uczniem:
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

Konsultacje z rodzicem:

od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 10:00 oraz od 12:00 do 14:00

W sytuacjach wymagających pilnego kontaktu, szkoła organizuje konsultacje w późnych godzinach popołudniowych.

Konsultacje mogą odbywać się drogą telefoniczną, przez e-dziennik lub osobiście.

Harmonogram egzaminów

Termin główny:

1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy:

1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Wyjazd na narty – Chyrowa SKI

Nasza wspaniała przygoda zaczęła się rano 6 lutego 2020 roku, kiedy o 800 rano zapakowaliśmy do autokaru bagaże wraz z sprzętem narciarskim. Następnie z radością ruszyliśmy w drogę z niecierpliwością wypatrując śniegu i oczywiście Chyrowej. Kiedy zajechaliśmy pod pensjonat naszym oczom ukazał się zaśnieżony krajobraz, a w tle 400 metrowy wyciąg narciarski. Pośpiesznie wypakowaliśmy wszystkie rzeczy, zajęliśmy pokoje
i wreszcie udaliśmy się na stok. Zabawa była przednia. Oczywiście nad naszym bezpieczeństwem czuwał pan Stanisław Bator, który pomagał, udzielał wskazówek,

Strony

Subskrybuj Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce RSS