Koncert życzeń

13. 10. 2016 r. Szkolna akademia z okazji Dnia Nauczyciela, poprawnie, Dnia Edukacji Narodowej, w bieżącym roku szkolnym nosiła tytuł  "Koncert życzeń".   Dzień Edukacji Narodowej to  święto oświaty i szkolnictwa wyższego w naszym kraju.

Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela i  jest obchodzone w dniu 14 października.