Święty Mikołaj

Według jednego z najstarszych żywotów świętych, pochodzącego z IX wieku,  św. Mikołaj urodził się w niewielkim miasteczku Patara w Licji (dzisiejsza Turcja).

Od dzieciństwa związane z nim były cudowne wydarzenia. Dorastając wyrzekł się rozrywek, poświęcił się pobożności. Po śmierci rodziców rozdał cały swój majątek.

Stawał w obronie pokrzywdzonych, wspomagał biednych. Jako biskup Miry wspierał naukę o Trójcy Świętej gorliwie  zwalczał pogaństwo. Słynął z wielu cudów. Pomagał  bliźnim w potrzebie.

Według jednej z legend uratował życie trzem żołnierzom. Uznawany jest za biskupa cudotwórcę, Kościół wspominana Go w dniu 6 grudnia.

W naszej szkole gościł z wizytą w dniu 5 grudnia. Rozdawał prezenty wszystkim dzieciom.