Św. Jan Kanty

20. 10. 2016 r. – tegoroczne obchody Święta Patrona Szkoły rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w Kościele Parafialnym Matki Bożej Bolesnej. Następnie w szkole miała miejsce akademia poświęcona św. Janowi z Kęt. Uczniowie klasy piątej w ciekawy sposób - inscenizujący lekcję wychowawczą przedstawili życie i świętość patrona naszej szkoły,

co doskonale przypomniało, że Jan Kanty to prawa i barwna postać, która zasłynęła z licznych cudów i wielu legend. Końcowym punktem uroczystości był konkurs wiedzy, którego głównym celem było poszerzenie oraz utrwalenie wiadomości o patronie naszej szkoły. Rywalizacja między starszymi klasami była zacięta, a poziom odpowiedzi świadczył o bardzo dobrej znajomość życiorysu mistrza Jana z Kęt. Ostatecznie klasa 6 zajęła I miejsce, a kl. 4 i 5 ex aequo II miejsce. Natomiast uczniowie klas 1 – 3 popularyzowali postać patrona szkoły poprzez udział w konkursie plastycznym pt. „Św. Jan z Kęt.” Zwycięzcy obu konkursów zostali wyróżnieni nagrodami ufundowanymi przez Stowarzyszenie działające na rzecz Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce.