Wilk i zając

12. 12. 2016 r. , wszyscy uczniowie w szkole mieli okazję obejrzeć przedstawienie  pt. „Wilk i zając”,  teatru "Art.-Re" z Krakowa. Udział  dzieci w przedstawieniu to jedna z form działalności prowadzonej w szkole, umożliwiająca zarówno obiór jak i udział w tworzeniu sztuki.

Dzieci brały czynny udział w przedstawieniu tworząc w ten sposób wspólnie z aktorami wspaniałe widowisko.