Wyciąg narciarski

W dniach od 16 stycznia 2017 do 27 stycznia 2017 dzieci i młodzież uczęszczające do Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu gminy Hyżne mogą bezpłatnie korzystać ze stoku narciarskiego „Ostra Góra” w Dylągówce oraz wyciągu za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, w dni powszednie w godzinach od 1000 – 1300

.Warunkiem korzystania ze stoku narciarskiego jest posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego a także odpowiedniego kasku narciarskiego. Istnieje możliwość wypożyczenia kasków ochronnych przez organizatora.

Pozostałe informacje można uzyskać: www.ostragora.pl

Dodatkowo w dniach 16, 17 i 19 stycznia 2018 r. funkcję instruktora dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce w godzinach 10.00-13.00 pełnić będzie  p. Stanisław B. nauczyciel w szkole jw.