Ożywić edukację

16 lutego 2017 r. w ramach współpracy młodzieży szkolnej z kołami łowieckimi „Wilk-Husów” i „Sarenka” odbyło się integracyjne spotkanie na terenie Leśnictwa Hyżnego.

Uczniowie z naszej szkoły razem z uczniami ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego z Futomy uczestniczyli w atrakcyjnych zajęciach edukacyjnych.Myśliwi podczas wyprawy w leśne knieje, przekazali dzieciom ciekawe informacje urozmaicone interesującymi opowieściami z życia lasu. Zapoznali ich także z zadaniami i roli myśliwych w gospodarce leśnej. Miłym zakończeniem pobytu na świeżym powietrzu był wspólny śpiew i poczęstunek przy ognisku.