Konstytucja 3 Maja

4 maja 2017 r. Uroczystą akademię, z okazji uchwalenia Konstytucja 3- maja w bieżącym roku szkolnym przygotowali uczniowie klasy szóstej pod kierunkiem swojego wychowawcy.

Warto pamiętać, że Konstytucja 3 maja, jako pierwsza w Europie, ustawa rządowa, regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.