Święto Szkoły - 2017

20. 10. 2017 r. Święto Komisji Edukacji Narodowej i Patrona Szkoły w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce. 20 października 2017 roku podczas mszy św. modliliśmy się za uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz o  opiekę naszego patrona św. Jana z Kęt.

Po uroczystościach kościelnych, w których udział wzięła cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi uczestniczyliśmy w audycji muzycznej prowadzonej przez pracowników Filharmonii Podkarpackiej.Następnie  przyszedł czas na program artystyczny, w którym młodzież szkolna w patetycznych wierszach oraz wesołych piosenkach wyraziła wdzięczność, a także  podziękowała nauczycielom za trud włożony w ich edukację i wychowanie.   Uczniowie wspomnieli również najważniejszą postać – naszego patrona, profesora i wykładowcę Akademii Krakowskiej - św. Jana z Kęt, którego obecność nierozerwalnie związana jest z naszą szkołą. Ujmującym zakończeniem całości oprawy artystycznej było wręczenie przez Samorząd Uczniowski ręcznie wykonanych różyczek. Na końcu głos zabrali pani Krystyna Wojtyło - wójt Gminy Hyżne oraz prezes Koła Łowieckiego Wilk- Husów, którzy z okazji święta KEN złożyli życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Gorące słowa skierowali również do uczniów naszej szkoły  gratulując im pięknego występu, który chwilami ściskał za serce.