Kolędy świata

Kolędy świata. Zapraszamy uczniów klas IV-VI do udziału w projekcie artystycznym, który polega na przygotowaniu płyty CD z kolędami pochodzącymi z różnych krajów. Płyta powinna zawierać kolekcję 4-6 kolęd charakterystycznych dla danego kraju, opis

utworów, atrakcyjnie zaprojektowaną i dobraną do muzyki okładkę oraz  kilkuzdaniowy tekst wprowadzenia. Autorski projekt okładki można wykonać z zastosowaniem dowolnej techniki plastycznej lub komputerowej.

Termin składania prac upływa z dniem 3 stycznia 2017 r.  Organizator projektu: nauczyciel muzyki w szkole.