Ferie w szkole

W pierwszym tygodniu zimowych ferii szkolnych, uczniowie naszej szkoły, mieli okazję doskonalić swoje umiejętności gry w tenisa stołowego. Pod opieką p. St. Batora robili to także nasi absolwenci.

Zajęcia odbywały się w pierwszym tygodniu ferii w godzinach 9.00-12.00. Wsród uczestników zajęć, obok uczniów byli także rodzice.  Zorganizowana forma spędziania wolnego czasu cieszyła się popularnością wśród uczniów.