Centrum Edukacji Ekologicznej w Borówkach

23 czerwca 2015 roku dzieci biorące udział w programie "Owoce i warzywa w szkole" uczestniczyły w wycieczce poświęconej zdrowemu odzywianiu. Wycieczka dotyczyła hodowli pszczół

i ekologii. Dzieci zapoznały się z problematyką na terenie OEE w Borówkach.