Inspektor Ochrony Danych

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce.

Inspektor Ochrony Danych:

Imię i nazwisko IOD - Łukasz Brymora

Adres poczty elektronicznej IOD: lukasz.brymora@o2.pl

tel.500 034 789